Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Welkom bij Sqully

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Sqully op sqully.com.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Sqully niet gebruiken als u niet akkoord gaat om alle op deze pagina vermelde voorwaarden te accepteren.

Cookies

Lees het cookiebeleid

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Sqully en / of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op Sqully. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit vanuit Sqully benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

De bezoeker mag niet:

 • Materiaal publiceren eigendom van Sqully
 • Materiaal verkopen, verhuren of sublicentiëren van Sqully
 • Materiaal reproduceren, dupliceren of kopiëren van Sqully
 • Inhoud opnieuw herverdelen van Sqully, tenzij eerde goedkeuring gegeven door onszelf

 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie in bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Sqully filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Sqully niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Sqully behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een inbreuk op deze algemene voorwaarden betekenen.

U garandeert en vertegenwoordigt :

 • U hebt het recht om commentaren op onze website te plaatsen en communicatie te voeren onderling de leden en hebt alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen
 • Uw commentaren vallen geen enkel intellectueel eigendomsrecht aan
 • Uw commentaren bevatten geen lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • Uw opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten te promoten.

 

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlineadvertenties
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet onterecht impliceert sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past in de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende typen organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven;
 • dot.com / dot.be / dot.nl community sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online folderverdelers;
 • internet portals;
 • boekhoud-, wet- en adviesbureaus
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​niet negatief zou laten lijken op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Sqully; en (d) de link bevindt zich in de context van algemene hulpbroninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) betekent niet onterecht sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de linkende partij.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de beschrijving van onze website

Het gebruik van het logo van Sqully of ander grafisch ontwerp is niet toegestaan.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website kunnen wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op onze website wordt weergegeven. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw persoonlijke pagina's staan. Er mogen geen links van Sqully worden weergegeven op een website die kunnen worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die de inbreuk of andere schending van rechten van derden schenden, anderszins schenden of aanbevelen.

Sqully is in geen enkel mogelijke manier verantwoordelijk voor het onderling handelen door uzelf met uw tegenpartij en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fraude, diefstal of andere criminele praktijken.

Onze website dient louter als platform om de tweedehandsmarkt te ondersteunen en kopers en verkopers een tool aan te kunnen bieden opdat zij hiermee correct zouden omspringen.

Wij behouden ons ten allen tijde het recht om zoekertjes te verwijderen als er sprake is van aanstootgevende inhoud of foto's. Wij zullen echter altijd eerst de adverteerder hierover aanspreken om het zoekertje te wijzigen.

Verkoop van alcohol- en tabakartikelen wordt enkel toegestaan onder thema 'Verzamelen'. Alle overige zoekertjes die naar mening van de beheerders van deze website anders aangeboden worden zullen direct verwijderd worden. De verkoper verbindt er zich toe geen van deze artikelen die genuttigd kunnen worden te verkopen aan personen onder de 16 jaar.

Bij verkoop of aanbieden van narcotische middelen informeren wij direct de lokale bevoegdheden.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om alle links of een bepaalde links naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door continu te linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze voorwaarden en koppelingen te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link vindt op onze website die om welke reden dan ook beledigend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons op de hoogte stellen. We zullen uw verzoek in overweging nemen om links te verwijderen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op uw aanvraag te reageren.

We zorgen er voor dat de informatie op deze website zo correct mogelijk is, we garanderen niet dat deze volledig of nauwkeurig is; evenmin beloven we om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Ontkenning

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • Uw aansprakelijkheid uitsluiten of beperken door overlijden of persoonlijk letsel
 • Uw aansprakelijkheid uitsluiten of beperken Door fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken doen
 • Een of meer van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan
 • Uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mogen worden uitgesloten volgens de toepasselijke wetgeving

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, uit onrechtmatige daad en uit hoofde van schending van de wettelijke plicht.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies. Voor meer informatie, bezoek de cookies pagina.